توصیه به مصرف کنندگان

توصیه به مصرف کنندگان

برنج را حتما از فروشگاههای معتبر تهیه کنید. در هنگام خرید سعی شود برنج کهنه انتخاب شود. مصرف زیاد برنج دودی توصیه نمی گردد ، زیرا دود دادن باعث افزایش ترکیبات شیمیایی به محصول می گردد. برنج دودی را بصورت آبکش مصرف کنید تا ترکیبات مضر احتمالی موجود در دود برنج از طریق آبکش خارج […]