آرشیو برچسب ها : خصوصیات برنج

برنج از نظر طب ايراني ،‌معتدل و خشك است البته بستگي درد آنرا چگونه درست كنيد برنج آبكش شده سرد است و آب آن گرم در حاليكه برنج كته شده گرم است . برنج داراي ماده اي بنام Amidon مي باشد ولي از نظر اينكه ماده گلوتن آن كم است يعني كاملا بهم نمي چسبد […]