آرشیو برچسب ها : رطوبت

برنج باید در جای خشک انبار شود،گرما ی عادی تابستان به برنج صدمه نمی زند ولی رطوبت ان را خراب می کند پس محل انبار کردن برنج باید دور از هرگونه اب و رطوبت باشد و هوا جریان داشته باشد. روی کیسه ی برنج را با پارچه بپوشانید تا هم بخار اب از ان خارج […]