آرشیو برچسب ها : عطر برنج

دانه برنج هر چه خشک تر و سفت تر باشد بهتر است زیرا با جذب سریع آب هنگام پخت، حجیم تر می شود. هر چه از زمان  برداشت آن بیشتر گذشته و بهتر نگهداری شده باشد، بر کیفیت آن افزوده می شود. دقت کنید کپک زده یا خُرد شده نباشد و بوی نامطبوع کهنگی و […]